makelaar in Amsterdam

Wenst u een woning te kopen en daarbij begeleiding te ontvangen van een full service makelaar in Amsterdam, dan is makelaar FRANK daarvoor het juiste aanspreekpunt. Als makelaarskantoor gaat het bij makelaar FRANK om deskundigheid. Elke situatie wordt zodanig aangepakt dat u als klant altijd te maken krijgt met het meest voordelige. Een noemenswaardig aspect indien u zaken doet met makelaar FRANK is, dat er niet gewerkt wordt volgens vaste tijden en dat uw mening ook telt.

Volledige begeleiding is altijd een feit indien u gebruik maakt van de expertise van makelaar Frank als uw makelaar in Amsterdam inzake de koop van een woning. Bij onze werkwijze maken wij gebruik van pakketten. Een pakket omvat in principe alle begeleiding dat nodig is om de koop of verkoop van een woning te regelen. Mochten er toch specifieke wensen aanwezig zijn, dan kan er altijd een pakket op maat worden samengesteld. Als klant krijgt u zodoende te maken met dienstverlening op maat.

Een pakket op maat samenstellen kan in diverse situaties plaatsvinden. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van het feit dat er herstelwerkzaamheden plaats dienen te vinden of dat er herstelwerkzaamheden nodig zijn. Kortom, voor specifieke wensen kunnen wij als makelaar in Amsterdam altijd een pakket op maat voor u samenstellen.

Naast bovenstaande specifieke wensen kunnen wij als makelaar in Amsterdam ook zorgdragen voor het feit dat er een brochure ontworpen en gemaakt dient te worden inzake koop of verkoop van de woning. Tevens bestaat er ook de mogelijkheid dat een promotiebureau zorgdraagt voor buurtmailings.

Als makelaar in Amsterdam maken wij het u ook mogelijk dat het kadaster kan worden ingezien. Ook kunnen wij ervoor zorgen dat er promotie middels het internet plaatsvindt en dan specifiek door gebruikmaking van social media. Een belangrijk aspect hierbij is het gebruikmaken van huizensites zoals Funda, Huislijn en Jaap.

Een makelaar in Amsterdam in handen nemen? makelaar FRANK staat u graag bij.